Egzamin TEA

TEA to:

 • narzędzie stworzone do oceniania umiejętności komunikowania się (mówienia i słuchania) w lotniczym języku angielskim,
 • sprawdzian umiejętności komunikacyjnych a nie wiedzy operacyjnej,
 • sprawdzian z języka angielskiego w zastosowaniach lotniczych a nie frazeologii proceduralnej,
 • zestandaryzowana i ustrukturyzowana rozmowa egzaminatora z kandydatem,
 • sprawdzian składający się z 3 części, trwający ok. 20 minut.

TEA nie wymaga:

 • czytania,
 • pisania,
 • interakcji z komputerem.

Zgłoszenie na egzamin

Do egzaminu należy się zgłosić na dwa tygodnie przed terminem sesji, lub planowanego egzaminu indywidualnego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym TEA, który po wydrukowaniu należy wypełnić, podpisać i odesłać w formie skanu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu egzaminu. Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane do wystawienia certyfikatu, tak więc ich dokładność jak i czytelność są w interesie zdającego - wystaiwenie skorygowanego certyfikatu wiąże się z dodatkową opłatą! WAŻNE: dokument tożsamości, którego numer został podany w formularzu należy mieć ze sobą w dniu egzaminu!

Przebieg egzaminu

Egzamin TEA składa się z następujących 3 głównych części:

Wstęp – krótka rozmowa z egzaminatorem podczas, której egzaminowany odpowiada na pytania o podstawowe informacje o sobie i swoim związku z lotnictwem,

Interakcja i rozumienie ze słuchu – egzaminowany słucha serii krótkich nagrań a następnie po każdym z nich opisuje to co usłyszał, zadaje pytania dotyczące usłyszanej informacji lub udziela rady na usłyszany problem,

Opis i dyskusja – egzaminowany opisuje i porównuje dwa zdjęcia a następnie odpowiada na pytania dotyczące tych zdjęć zadawane przez egzaminatora;

 Wynik

Wynik egzaminu TEA spełnia wymagania ICAO Language Proficiency Requirements i zawiera się w przedziale 1 - 6. Oceniane są następujące składowe umiejętności:

 • struktura (gramatyka),
 • rozumienie ze słuchu,
 • słownictwo,
 • interakcje,
 • wymowa,
 • płynność.

Wynik końcowy jest równy najniższej nocie otrzymanej za oceny składowe. Ocena egzaminu i przygotowanie certyfikatu trwa do 10 dni, po których certyfikat jest wysyłany do ośrodka egzaminacyjnego TEA, w którym egzamin był zdawany.

Dodatkowe informacje